VI. Publicații efectuate de Asociaţia Ecoforest Neamț

 •  Studiu privind particularizarea măsurilor active, tendințe de ocupare, competențe propuse la nivelul județului Neamț (2012)
 • Studiu cu titlul „Direcții de intervenții strategice pentru Ocupare / Formare / Angajare” – DISOFA (2011)
 • Cercetare cu tema „Tehnici de aplicare a funcțiilor managementului în domeniul resurselor umane” (2009)
 • Culegere de motive ornamentale de pe textilele din județul Neamț (2008)
 • Ghid orientativ pentru elaborarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a resurselor umane” în unitățile economice (2007)
 • Metodologia de abordare interdisciplinară a Agendei Locale 21 (2004)
 • Ghid metodologic pentru elaborarea Agendei 21 locale (2004)
 • Asociația Ecoforest Neam Newsletter nr. 1/2002
 • Un buletin documentar Metoda managementului prin obiective (2001)
 • Un ghid metodologic pentru elaborarea unui plan strategic global durabil pentru perioada 2000 – 2005 în zonele rurale (2000)
 • Fluturași pentru 46 de proiecte elaborate atât pentru asociație, cât și pentru partenerii săi: pliante, broșuri, consumabile pentru locații care oferă informații generale.