Studii - strategii, analize efectuate de
Asociaţia Ecoforest Neamt

 1. Strategia de Dezvoltare locală 2014-2020 a comunei Păstrăveni, Neamț

 2. Planul Global de Dezvoltare Durabilă a 8 comune pe anii 2000 - 2005 privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale: Roznov, Tazlău, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Pipirig, Poiana Teiului, Bozieni și Ion Creangă

 3. Agenda 21 locală - strategia de dezvoltare durabilă a comunei Ceahlău pe anii 2004 - 2010

 4. Portofoliul de proiecte pe anii 2006 - 2008 în comuna Secuieni

 5. Portofoliul de proiecte pe anii 2006 - 2008 în comuna Stănița

 6. Studiu de gestionare a deşeurilor solide pe bază de proceduri la nivelul comunei Mărgineni anul 2008

 7. Strategia de dezvoltare durabilă a resurselor umane la SC MECANICA CEAHLAU SA, Piatra Neamţ anul 2008

 8. Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Alexandru cel Bun pe orizontul 2008 - 2013

 9. Strategia de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc pe anii 2008 - 2013, înzăpeziri, inundații, secetă, temperaturi extreme, a comunei Dobreni

 10. Strategia de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc pe anii 2008 - 2013, înzăpeziri, inundații, secetă, temperaturi extreme, a comunei Păstrăveni

 11. Strategia de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc pe anii 2008 - 2013, înzăpeziri, inundații, secetă, temperaturi extreme, a comunei Stănița

 12. Strategia de dezvoltare durabilă a resurselor umane în artă populară şi artizanat pe anii 2009 - 2013 anul 2008, pentru comunele din zona montană Neamț

 13. Strategia organizaţională a SC SUZANA SRL pe anii 2010-2015 anul 2009, programul naţional multianual pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă

 14. Strategia de dezvoltare a resurselor umane pe anii 2010-2015 la SC SUZANA SRL anul 2009, programul naţional multianual pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă

 15. Analiza afacerii la SC SUZANA SRL pe anii 2010-2015 anul 2009, programul naţional multianual pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă


© 2009-2012 - Asociaţia ECOFOREST Neamt