Publicaţii

 1. Studiu privind particularizarea măsurilor active, tendinţe de ocupare, competenţe propuse la nivelul judeţului Neamţ (2012)

 2. Studiu cu titlul Direcţii de intervenţii strategice pentru Ocupare/Formare/Angajare - DIS OFA (2011)

 3. Cercetare cu tema Tehnici de aplicare a funcţiilor managementului în domeniul resurselor umane (2009)

 4. Culegere de motive ornamentale de pe textilele din judeţul Neamţ (2008)

 5. Ghid orientativ pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a resurselor umane în unităţile economice (2007)

 6. Metodologia de abordare interdisciplinară a Agendei 21 locale (2004)

 7. Ghid metodologic de elaborare a Agendei 21 locale (2004)

 8. Buletin informativ al Asociaţiei Ecoforest Neamţ nr. 1/2002

 9. Buletin documentar Metoda managementului prin obiective (2001)

 10. Ghid metodologic aplicativ de elaborare a unui plan strategic global durabil pe orizontul 2000 - 2005 în localităţile rurale (2000)

 • Pliante pentru 46 proiecte elaborate pentru asociaţie şi pentru parteneri: foi volante, fluturaşi, broşuri, puncte şi colţuri informative etc.

   


 • © 2009-2012 - Asociaţia ECOFOREST Neamt