Principalele proiecte realizate de
Asociaţia ECOFOREST Neamţ
în calitate de beneficiar/partener
în perioada 1999-2016

 1. „Municipiul Piatra Neamț Perla Moldovei – podoabă emblematică de mare atractivitate peisagistică” - implementat în perioada mai – octombrie 2016
  Finanţator: Primăria Municipiului Piatra Neamț.
  Beneficiar proiect: Asociația „ECOFOREST” Neamț (AEN).
  Colaboratori: Colegiul Tehnic Forestier – Piatra Neamț
                        Colegiul Național „Calistrat Hogaș” – Piatra Neamț
                        Colegiul Național de Informatică – Piatra Neamț
                        Liceul Tehnologic Economic – Administrativ – Piatra Neamț
                        Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” – Piatra Neamț

 2. Parteneriat pentru realizarea unei scheme de garantare pentru tineret în judeţul Neamţ - România, implementat 2013-2014.
  Finanţator: Comisia Europeană.
  Beneficiar proiect: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ.
  Partener 1: Asociaţia ECOFOREST Neamţ
  Partener 2: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ
  Partener 3: Instituţia Prefectului Neamţ

 3. Vino voluntar alături de noi , implementat 2014
  Finanţator: Municipiul Piatra Neamţ, conform Legii 350/2005.

 4. Spirit - Competenţe - Atitudine - Valori (SCAV), implementat 2010-2012
  Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane.
  Beneficiar: Asociaţia ECOFOREST Neamţ
  Partener: Asociaţia CRAI NOU 2002 Piatra Şoimului.

 5. Artizanat Bazat pe Cunoaştere - ABC, implementat 2008-2009
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri Active pentru Ocupare.
  Partener: Centrul de Incubare Creativ-Inovativ de Afaceri, Roznov.

 6. Reducerea dezechilibrului dintre cererea şi oferta forţei de muncă din Regiunea Nord-Est - REFORCE, implementat 2008-2009.
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2005 - Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri Active pentru Ocupare
  Beneficiar: Universitatea Politehnică Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia ECOFOREST Neamţ

 7. Adaptabilitate Prin Învăţare Pe Parcursul Întregii Vieţi - APIIV, implementat 2009
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2006 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane
  Partener: Fundaţia Eco-Generosus Piatra Neamţ

 8. Dezvoltarea Continuă a Capitalului Uman, implementat 2006
  Finanţator: Uniunea Europeană program PHARE 2004 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane
  Partener: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ

 9. Îmbunătăţirea şi amenajarea pajiştii de la Punctul Dealul Crucii - comuna Pipirig (110 ha), implementat 2005
  Finanţator: Uniunea Europeană program PHARE Parteneriat

 10. Dezvoltarea durabilă a ONG-urilor rurale din judeţul Neamţ, implementat 2004
  Finanţator: Uniunea Europeană program PHARE 2003 - Consolidarea Societăţii Civile
  Partener: Fundaţia ECO-GENEROSUS Piatra Neamţ

 11. Achiziţionarea unui spaţiu pentru sediul Asociaţiei Ecoforest Neamţ, implementat 2003-2004.
  Finanţare tip suport general
  Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat

 12. Calificarea, specializarea şi perfecţionarea forţei de muncă în domeniul forestier, implementat 2003
  Finanţator: Uniunea Europeană program PHARE 2004 - Coeziune Economică şi Socială, partener Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională, Roznov.

 13. Înfiinţarea Centrului de Incubare Creativ-Inovativ de Afaceri, Roznov - proiect pilot, implementat 2003-2004
  Finanţator: Uniunea Europeană program RICOP
  Partener: Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională, Roznov.

 14. Agenda 21 Locală - Dezvoltare Durabilă în comuna Ceahlău - proiect pilot, implementat 2003-2004
  Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat, partener Consiliul local Ceahlău, Academia Oamenilor de ştiinţă (AOŞR), filiala Piatra Neamţ, SC INFAST SRL, Asociaţia Agricultorilor Ceahlău.

 15. Modernizarea serviciului pentru situaţii de urgenţă din comuna Pipirig
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2005 şi 2006 - Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local III - IV, 2004.

 16. Managementul serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă în comuna Pastraveni
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2005 şi 2006 - Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local III - IV, 2004

 17. Managementul serviciului de gestionare a deşeurilor solide în comuna Mărgineni
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2005 şi 2006 - Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local III - IV, 2004.

 18. Îmbunătăţirea managementului serviciului pentru situaţii de urgenţă din comuna Stăniţa
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2005 şi 2006 - Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local III - IV, 2004.

 19. Accelerarea reformei în gestionarea fondurilor din administraţia publică locală a comunei Ceahlău
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2002 - Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale, 2004.

 20. Modernizare prin creşterea calificării şi introducerea de noi sisteme de gestiune în comuna Secuieni
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2002 - Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale, 2004.

 21. Îmbunătăţirea capacităţii de management a administraţiei publice locale Păstrăveni
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2002 - Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale, 2004.

 22. Creşterea calităţii serviciilor publice ca efect al modernizării în comuna Stăniţa
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2002 - Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale, 2004.

 23. Modernizarea gestionării resurselor financiare din Administraţia Publică Locală a comunei Ceahlău
  Finanţator: Uniunea Europeană, program Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale, 2004.

 24. Managementul prin Obiective - metodă modernă de creştere a eficienţei şi performanţelor administraţiei publice locale, implementat 2004.
  Beneficiar: Comuna Poiana Teiului
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2002 - Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale

 25. Tehnologii Agricole Durabile, Ecologice şi Eficiente pentru creşterea producţiei de masă verde la hectar pe păşuni , implementat 2002-2003.
  Asistat de Banca Mondială
  Beneficiar: Asociaţia Crescătorilor de Taurine - Piatra Neamţ
  Partener: Asociaţia ECOFOREST Neamţ şi Staţiunea de Cercetări Agrozootehnice - Secuieni.

 26. Promovarea Sistemului de Management de Mediu conform ISO 14001/ 1997, în administraţia publică a comunei Vânători-Neamţ, implementat 2002.
  Finanţator: Uniunea Europeană program PHARE ACCES.
  Parteneri: Fundaţia ECO-GENEROSUS Piatra Neamţ şi Consiliul Local Vânători-Neamţ

 27. Înfiinţarea unei unităţi economice de procesare a seminţelor de floarea-soarelui şi de comercializare a uleiului în comuna Dragomireşti, jud. Neamţ, implementat 2002.
  Finanţator: Fondul Român de Dezvoltare Socială

 28. Protejarea calităţii surselor de apă potabilă din localităţile limitrofe râului Cracău , comuna Girov, implementat 2001-2002.
  Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat
  Partener: Consiliul local al comunei Girov, jud. Neamţ.

 29. Realizarea unei secţii noi de materiale de construcţii pentru S.C. GEDOREX S.R.L. Piatra Neamţ, finanţată RICOP-PHARE 9904, Programul de Restructurare Industrială şi Reconversie Profesională, 2002.

 30. Înfiinţarea unei Fabrici de Produse Lactate în comuna Zăneşti,jud. Neamţ. Beneficiar S.C. TCE 3 BRAZI S.R.L. Piatra Neamţ. Proiect finanţat prin Programul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est, 2001.

 31. Autosusţinere financiară prin modernizare - comuna Poiana Teiului - finanţator Uniunea Europeană, program PHARE 2002 - Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale, 2001.

 32. Pregătirea administraţiei publice locale în domeniul planificării strategice, în localităţile: Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Pipirig, Poiana Teiului, Roznov, Tazlău, Bozieni, Ion Creangă, 1999-2000.
  Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă
  Partener: Consiliul Judeţean Neamţ


© 2009-2012 - Asociaţia ECOFOREST Neamt