Organizarea asociaţiei

Asociaţia Ecoforest Neamţ s-a înfiinţat în baza Legii nr. 21/1924, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare.

  • Data înfiinţării: 17.11.1997 prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Piatra Neamţ.

  • Asociaţia s-a constituit cu personalitate juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit.

Asociaţia este condusă de un Consiliu director format din cinci membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri.

Structura organizatorică a asociaţiei, aşa cum este prevăzută în ROF, cuprinde ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice şi asigură premisele realizării obiectivelor prevăzute în statut şi este reprezentată astfel:

Structura actuală:

  • membri = 42 din care:
              - persoane juridice = 18
              - persoane fizice = 24
    din care 6 sunt membri ai Academiei Oamenilor de Știință din Romania, filiala Piatra Neamț.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza Schiţei de Plan Strategic pentru orizontul 2014 - 2020 şi a Programului anual care cuprinde priorităţi extrase din strategie, aprobate de Adunarea Generala. Strategia definitivă va fi elaborată în trimestrul IV 2014, când se vor cunoaşte strategiile la nivel naţional.


© 2009-2012 - Asociaţia ECOFOREST Neamt