Obiectul de activitate

  • Susţinerea dezvoltării economiei, agriculturii ecologice, silviculturii, industriei, turismului, meşteşugurilor şi artei populare;

  • Realizarea de servicii complementare administraţiilor publice locale;

  • Promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, tehnică, economică, socială, de creaţie şi inovare şi aplicarea rezultatelor cercetării în producţie, în servicii, administraţii locale şi în alte domenii interesate;

  • Acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru elaborarea şi implementarea de proiecte de finanţare din surse externe şi interne, planuri de afaceri, programe, studii de piaţă şi de fezabilitate, oportunităţi în afaceri, colaborări şi parteneriate, asistenţă financiară, contabilă, managerială şi de resurse umane.

  • Elaborarea de studii, analize, strategii și planuri de dezvoltare durabilă, programe de dezvoltare a comunităților locale, a IMM – urilor, ONG – urilor și altor organizații.

  • Dezvoltarea resurselor umane privind formarea profesională continuă prin organizarea de cursuri de inițiere, calificare și specializare, precum și prin seminarii, ateliere de lucru, cursuri tematice. Alte forme de învăţământ pentru pregătirea adulţilor.


© 2009-2012 - Asociaţia ECOFOREST Neamt