Noutăți editoriale

ERGONOMIE APLICATIVĂ în sistemul
„OM – COMPUTER – MEDIU”

Un îndemn la acțiune: „Aplică singur ergonomia la locul tău de muncă”.

Autorii cărții Dr. ec. Susana Geangalău (coordonator), Dr. medic Virgil Răzeșu, membrii ai Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR) Filiala Piatra Neamț, Ing. Ionel Țepeș Ghibosu și Ec. Dorina Paleu.

Ideea elaborării acestei lucrări a pornit de la faptul că, schimbările generate pe scară largă de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) în domeniul științific, tehnic – tehnologic, economic, social, cultural, managerial etc., vizează segmente bazate pe electronică: e-guvernare, e-business, parteneriate cercetare - producție - inovare, pe competitivitate, promovarea sistemelor de producție și a serviciilor eco-eficiente și pe crearea de noi locuri de muncă.

  • Potrivit estimărilor (Mediafax), până în anul 2015 numărul de calculatoare electronice, inclusiv laptop-uri, va crește de la 4,5 milioane de unități în 2010 până la 7,5 milioane de unități în 2015, reprezentând o creștere de aproximativ 70%.

  • Pe lângă beneficiile de necontestat, aduse de TIC, aceasta prezintă și riscuri/ disfuncții pentru sănătatea și viața lucrătorului la computer care, acumulate în timp, afectează capacitatea vizuală, coloana vertebrală, umărul, brațul, antebrațul, mâna și degetele, articulațiile coapsei și genunchiului, circulația sângelui etc.

  • Prin aplicarea ergonomiei la locul/postul de muncă, se asigură confortul optim cu impact asupra economiei de energie, de efort și de timp, se păstrează sănătatea lucrătorului la computer și se obțin rezultate superioare în muncă, reflectate în calitate, eficiență, salarii și bunăstare.

Cartea este ușor de parcurs, de studiat și de înțeles, punând accentul pe elementele aplicative ale ergonomiei.

Cartea cuprinde cinci capitole, are 283 pagini, costă 30 lei și se difuzează prin următoarele unități din Piatra Neamț:

  • BIBLIOPOLIS, Librăria CASA CĂRȚII, B-dul Republicii, tel. 0233.214.570.
  • Librăria CETATEA DOAMNEI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 12, tel. 0233.219.927.
  • Asociația ECOFOREST Neamț, B-dul Decebal, nr. 3, Bl. E2, Ap. 90, tel. 0233.228.380. (Bloc Turn Ozana).

Cartea se poate trimite în alte localități cu plata RAMBURS prin serviciul de coletărie.
Cuprins
Lista figurilor 23
Lista schemelor 25
Lista tabelelor 27
Abrevieri 29
Preambul 31
CAPITOLUL 1
CONFIGURAȚIA SINOPTICĂ A SISTEMULUI PROBLEMATIZĂRII ERGONOMIEI 39
1.1 Configurația subsistemului „Ergonomia în acțiune” 39
1.1.1 Importanța ergonomiei aplicative pentru autoritățile publice locale 39
1.1.2 Un îndemn la acțiune: aplică singur ergonomia la locul tău de muncă! Ai șapte motivații 40
1.1.3 Apariția și dezvoltarea ergonomiei 42
1.1.4 Adaptarea ergonomiei la schimbările care au loc în țara noastră 47
1.1.5 Principalele realizări actuale în domeniul ergonomiei 48
1.1.6 Avantajele aplicării ergonomiei 49
1.2 Configurația subsistemului „Repere pentru cunoașterea ergonomiei” 50
1.2.1 Activitățile unui birou computerizat 50
1.2.2 Obiectul de studiu al ergonomiei 51
1.2.3 Ramurile principale ale ergonomiei 51
1.2.4 Misiunea ergonomiei 53
1.2.5 Caracterul interdisciplinar al ergonomiei 53
1.2.6 Necesitatea aplicării ergonomiei în utilizarea computerului 55
CAPITOLUL 2
CONFIGURAȚIA SINOPTICĂ A SISTEMULUI ERGONOMIC „OM - COMPUTER – MEDIU” 59
2.1 Configurația subsistemului ergonomic „OM” în activitatea computerizată 60
2.1.1 Pregătirea profesională a lucrătorului la computer 61
2.1.2 Competența profesională a lucrătorului la computer 72
2.1.3 Capacitatea de muncă a omului 73
2.1.4 Ce este capacitatea de muncă și cum se măsoară 75
2.1.5 Cum consumă omul energia de care dispune? 80
2.1.6 Energia și efortul în procesul muncii la computer 84
2.1.7 Cât costă energia umană? 85
2.1.8 Confortul ergonomic 86
2.1.9 Principii ale economiei mișcării la computer 88
2.1.10 Ergonomia solicitărilor în procesul muncii și oboseala la computer 91
2.1.11 Pauzele de refacere a capacității de muncă 95
2.1.12 Măsurarea oboselii 98
2.2 Configurația ergonomică a subsistemului „Computer” 100
2.2.1 Ergonomia Hardware 101
a) Unitatea centrală 101
b) Dispozitive periferice 102
2.2.2 Ergonomia Software 109
a) Software de sistem de operare 109
b) Software-ul utilizatorului 109
2.2.3 Mobilier 109
a) Masa sau suprafața sau planul de lucru 109
b) Scaunul de lucru 113
c) Mobilier comun 115
2.3 Configurația ergonomică a subsistemului „Mediu” în activitatea computerizată 116
a) Factori de ambianță fizică 116
2.3.1 Iluminat 116
2.3.2 Zgomotul 124
2.3.3 Mediul purității aerului 129
2.3.4 Microclimat 130
• Temperatură 133
• Umiditatea 135
• Viteza curenților de aer 135
• Radiații calorice 135
• Mirosul 136
b) Factori de ambianță psihosociali 136
2.3.5 Mediul cromatic 137
2.3.6 Ambianța muzicală 144
2.3.7 Mediul relațiilor psihosociale a muncii 149
2.3.8 Mediul securității și sănătății în muncă 150
CAPITOLUL 3
CONFIGURAȚIA SINOPTICĂ A SISTEMULUI ERGONOMIC AL SPAȚIULUI DE MUNCĂ ȘI A POSTULUI DE MUNCĂ 157
3.1 Configurația subsistemului ergonomic al „spațiului de muncă total” 157
3.1.1 Conceptele: loc de muncă și post de muncă 157
3.1.2 Locul de muncă și spațiul de muncă total 159
3.1.3 Cerințele ergonomice ale unui spațiu computerizat 160
3.1.4 Asigurarea condițiilor de extindere ulterioară 161
3.1.5 Amplasarea posturilor de muncă 162
3.1.6 Calculul suprafeței spațiului de muncă total necesar amplasării unei birou computerizat 163
3.2 Configurația subsistemului ergonomic al „spațiului de muncă individual” 165
3.2.1 Spațiul de muncă individual 165
3.2.2 Dimensiunile ergonomice ale spațiului de muncă individual în poziția așezat 166
3.3 Configurația subsistemului ergonomic al „postului de munc㔠169
3.3.1 Organizarea ergonomică a postului de muncă 169
3.3.2 Descrierea postului 171
3.3.3 Sarcina de muncă a lucrătorului la computer 174
3.3.4 Zona de muncă la computer 177
3.3.5 Antropometria ergonomică la postul de muncă computerizat 181
3.3.6 Dimensiunile corpului uman cu care operează antropologia ergonomică 182
CAPITOLUL 4
CONFIGURAȚIA SINOPTICĂ A SISTEMULUI ERGONOMIC AL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR (PAD) 189
4.1 Configurația subsistemului ergonomic „OM - proces de munc㔠189
4.1.1 Elementele structurii procesului de muncă în prelucrarea auto-mată a datelor 189
4.1.2 Structura timpului de muncă a lucrătorului la computer 193
4.1.3 Caracteristici ale pozițiilor de lucru așezat și ortostatic 198
4.1.4 Pozițiile de lucru la echipamente și mobilier 203
4.1.5 Clasificarea mișcărilor 206
4.1.6 Reguli ergonomice pentru asigurarea economiei mișcării 208
4.1.7 Mâna - principala forță activă la computer 213
4.2 Configurația subsistemului ergonomic al „mijloacelor de munc㔠215
4.2.1 Echipamente tehnice de lucru 215
4.2.2 Mobilierul de lucru 216
4.2.3 Structura timpului de folosire a computerului 217
4.3 Configurația subsistemului ergonomic al „obiectelor muncii și al procesului de prelucrare automată a datelor” 219
4.3.1 Obiectul muncii - termeni operaționali privind structura timpului de trecere a obiectelor muncii prin diferite stadii ale procesului tehnologic de prelucrare automată a datelor/informațiilor 219
4.3.2 Sistemul informațional și sistemul informatic 223
4.3.3 Relaționarea biroticii cu ergonomia aplicativă 227
4.3.4 Lucrătorul și interfața OM - computer 228
CAPITOLUL 5
CONFIGURAȚIA SINOPTICĂ A SISTEMULUI DE CERCETARE ERGONOMICĂ 233
5.1 Configurația subsistemului „metodologie de cercetare ergonomic㔠233
5.1.1 Considerații privind cercetarea ergonomică 233
5.1.2 Metodologia cercetării ergonomice 236
5.2 Configurația subsistemului de „cercetare ergonomică a muncii” 240
5.2.1 Munca și eficiența ei 240
5.2.2 Cercetarea ergonomică a muncii și studiul muncii 243
5.2.3 Relația dintre cercetarea ergonomică a muncii și studiul muncii 245
5.3 Configurația subsistemului de cercetare ergonomică a „metodelor de muncă și măsurare a muncii” 247
5.3.1 Cercetarea ergonomică a metodelor de muncă și măsurarea muncii 247
5.3.2 Lista de control ergonomic 250
5.3.3 O nouă metodă propusă:
Metoda Compatibilității - Incompatibilității Ergonomice (Metoda CIE)
252
Bibliografie 281


© 2009-2012 - Asociaţia ECOFOREST Neamt