IX.5 Știință a muncii, știință pentru toți

Ce oferă ERGONOMIA pentru management și manageri

  • Oferă posibilități de aplicare a principiilor și regulilor Ergonomiei,  care se  concretizează în creșterea eficienței, eficacității, productivității și profitului, cu impact pozitiv asupra dezvoltării investițiilor, creșterea salariilor și a standardului de viață.
  • Orientarea managementului și managerilor în direcția dezvoltării, cercetării tehnico-științifice, a invențiilor, inovațiilor și creativității pentru aplicarea cercetării experimentale și aplicarea rezultatelor acestora în producție, desigur, asigurând o masă critică de cercetători în Ergonomie.
  • Oferă informații cu privire la condițiile de studiu necesare unui cercetător și anume doctorat, masterat, absolvent de studii superioare, absolvent de liceu, școală de maiștri, școală profesională și de ucenici.
  • Oferă avantaje celor peste 19 milioane de locuitori ai României, care vor beneficia de aplicarea Ergonomiei de la naștere până la sfârșitul vieții.
  • Oferă informații din Clasificarea Activităților din economia națională (CAEN rev.2), cu cele 21 de mari secțiuni, pornind de la agricultură, silvicultură și pescuit, industria extractivă, industria prelucrătoare … până la gospodării private, de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu. Toate acestea având, la rândul lor, un număr însemnat de diviziuni care au nevoie de Ergonomie și Ergonomiști.
  • Oferă managementului ergonomic și managerilor posibilitatea elaborării unor modele ale sistemelor socio-tehnice, care vizează funcțiile managementului. De exemplu, una din funcțiile managementului este ”control – evaluare”, care răspunde la întrebarea ”cu ce rezultate s-a finalizat munca depusă?” Această funcție trebuie să devină un veritabil mod de convergență a rezultatelor și a comportamentelor.
  • Oferă creșterea importanței și prestigiului directorilor și șefilor compartimentelor de resurse umane, care, după însușirea competențelor profesiei ”Ergonomist” pot să-și completeze cunoștințele ergonomice cu competențe superioare pentru a deveni ”Specialist Ergonomist”. În aceste condiții, vor coordona și acorda asistență ergonomică tuturor sectoarelor din întreprinderi / instituții / organizații.
  • Oferă posibilitatea managerilor de a integra Ergonomia în managementul întreprinderilor și a Compartimentului de Resurse Umane care vor coordona acțiunile privind aplicarea științei ergonomice, după finalizarea cel puțin a unui curs de specializare în profesia / ocupația de Ergonomist.
  • Oferă posibilitatea de a pregăti profesional Ergonomiști în domeniul formării profesionale continue, conform Ordonanței nr.129 / 2000 privind formarea profesională a adulților.