IX.3 Șapte motivații…

… pentru aplicarea ergonomiei

Din cercetările și observațiile noastre asupra percurgerii faptice a unor elemente care se succed și care se intercondiționează, am remarcat existența a șapte motivații ale aplicării ergonomiei, care se succed cu efect pozitiv în lanț.