IV. Cursuri

Cursuri de inițiere, specializare și calificare organizate de Asociaţia Ecoforest Neamt în calitate de furnizor de formare profesională autorizat

Clase introductive pentru operatorii de date specializați în introducerea, validarea și prelucrarea datelor.
Grup țintă: funcționari din administrația publică locală și angajați ai diferitelor companii.
8 clase cu un total de 108 absolvenți

Clasa introductivă pentru operatorii de rețea și calculatoare electronice.
Grup țintă: grefieri din administrația publică locală.
2 clase cu un total de 25 de absolvenți

Cursuri de specializare pentru manageri de sisteme de management de mediu.
Grup țintă: angajați ai diferitelor companii.
2 clase cu un total de 37 de absolvenți

Cursuri de specializare pentru manageri de proiect
Grup țintă: angajați ai diferitelor companii
3 clase cu un total de 88 de absolvenți

Clase de calificare pentru țesători manuali
Grup țintă: persoane care erau șomere sau căutau un loc de muncă.
1 clasă cu 15 absolvenți

Clase de calificare pentru muncitorii din construcții
Grup țintă: persoane care erau șomere sau căutau un loc de muncă
1 clasă cu 23 de absolvenți

ÎN TOTAL: 17 clase cu 296 absolvenți