III. Studii, strategii, analize efectuate de Asociaţia Ecoforest Neamț

 1. Strategia de Dezvoltare locală 2014-2020 a comunei Păstrăveni, Neamţ
 2. Studiu privind personalizarea măsurilor active, tendințelor de ocupare și competențelor sugerate în județul Neamț – 2012
 3. Studiu numit Direcții strategice de intervenție pentru ocupare / instruire / ocupare 2011
 4. Strategia organizaţională a SC SUZANA SRL pe anii 2010-2015,  anul 2009, programul naţional multianual pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă
 5. Strategia de dezvoltare a resurselor umane pe anii 2010-2015 la SC SUZANA SRL, anul 2009, programul naţional multianual pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă
 6. Analiza afacerii la SC SUZANA SRL pe anii 2010-2015, anul 2009, programul naţional multianual pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă
 7. Cercetare cu tema „Tehnici de aplicare a funcțiilor managementului în domeniul resurselor umane”, anul 2009, elaborată în cadrul proiectului „Adaptabilitate prin învățare pe parcursul întregii vieți – APIIV”
 8. Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Alexandru cel Bun pe orizontul 2008 – 2013
 9. Strategia de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc pe anii 2008 – 2013, înzăpeziri, inundaţii, grindină, polei, temperaturi extreme, alunecări de teren, cutremur, incendii etc., comuna Dobreni, județul Neamț. Proiect finanțat prin programul PHARE 2005, Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV
 10. Strategia de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc pe anii 2008 – 2013, înzăpeziri, inundaţii, secetă, temperaturi extreme, a comunei Păstrăveni
 11. Strategia de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc pe anii 2008 – 2013, înzăpeziri, inundaţii, secetă, temperaturi extreme, a comunei Stăniţa
 12. Studiu de gestionare a deşeurilor solide pe bază de proceduri la nivelul comunei Mărginenianul 2008
 13. Strategia de dezvoltare durabilă a resurselor umane la SC MECANICA CEAHLAU SA, Piatra Neamţanul 2008
 14. Strategia de dezvoltare durabilă a resurselor Umane în artă populară și artizanat pe anii 2009-2013, anul 2008, pentru 11 localități cercetate la nivelul zonei montane a județului Neamț, în peste 50 de ocupații artizanale, elaborat în cadrul proiectului „Artizanat bazat pe cunoaștere”.
 15. Portofoliul de proiecte pe anii 2006 – 2008 în comuna Secuieni
 16. Portofoliul de proiecte pe anii 2006 – 2008 în comuna Stăniţa
 17. Agenda 21 locală – strategia de dezvoltare durabilă a comunei Ceahlău pe anii 2004 – 2010
 18. Planul Global de Dezvoltare Durabilă a 8 comune pe anii 2000 – 2005 privind dezvoltarea socio-economică a comunităţilor locale: Roznov, Tazlău, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Pipirig, Poiana Teiului, Bozieni şi Ion Creangă
Misiunea ergonomiei este veșnică.
Ea se încheie, se autodesființează atunci când nu vor mai fi oameni pe pământ.
Până atunci, avem nevoie de ergonomie și de ergonomiști astăzi.
S.G.