II.2 Proiecte în colaborare

 • Realizarea primului curs, în premieră pe țară de specializare în profesia de ERGONOMIST  cu un grup de 14 cursanți;
  Programul de curs desfășurat: 180 de ore  total (60 de teorie și 120 de aplicații practice) predate ONLINE de către profesori formatori de la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău.
  Perioada de derulare a cursului: 07 iunie – 28 iulie 2021
 • Municipiul Piatra Neamț Perla Moldovei – podoabă emblematică de mare atractivitate peisagistică – implementat în perioada mai – octombrie 2016
  Finanţator: Primăria Municipiului Piatra Neamț.
  Beneficiar proiect: Asociația „ECOFOREST” Neamț (AEN).
  Colaboratori: Colegiul Tehnic Forestier – Piatra Neamț
  Colegiul Național „Calistrat Hogaș” – Piatra Neamț
  Colegiul Național de Informatică – Piatra Neamț
  Liceul Tehnologic Economic-Administrativ – Piatra Neamț
  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” – Piatra Neamț
 • Competențe informatice – organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.
  Furnizor de formare profesională – Asociația ECOFOREST Neamț, Septembrie 2015
 • Vino voluntar alături de noi , implementat 2014
  Finanţator: Municipiul Piatra Neamţ și cofinanțat de Asociația ECOFOREST Neamț, conform Legii 350/2005
 • Noi perspective – stabilirea unui parteneriat pentru realizarea unei scheme de garantare pentru tineret în judeţul Neamţ – România, 01 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014.
  Finanţator: Uniunea Europeană în cadrul acțiunii pregătitoare ”YOUTH GUARANTEE”, VP/2012/012 aprobat prin acordul de finanțare VS/2013/0225
  Beneficiar proiect: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ.
  Partener 1: Asociaţia ECOFOREST Neamţ
  Partener 2: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ
  Partener 3: Instituţia Prefectului Neamţ
 • Spirit – Competenţe – Atitudine – Valori (SCAV), implementat 2010-2012
  FinanţatorFondul Social European prin Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
  BeneficiarAsociaţia ECOFOREST Neamţ
  PartenerAsociaţia CRAI NOU 2002 Piatra Şoimului, județul Neamț.
 • „Dosarul de Candidatură – Planul de Dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală „Nicolae Roznovanu”, orașul Roznov”, județul Neamț
  Finanțator: Planul Național de Dezvoltare Rurală, AXA  4 LEADER.
  Propus în noiembrie 2010.
 •  Reducerea dezechilibrului dintre cererea şi oferta forţei de muncă din Regiunea Nord-Est – REFORCE implementat 2008-2009.
  FinanţatorUniunea Europeană, program PHARE 2005 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane Măsuri Active pentru Ocupare
  Partener: Universitatea Politehnică Bucureşti și Academia de Studii Economice București în parteneriat cu Asociaţia ECOFOREST Neamț
 • Artizanat Bazat pe Cunoaştere– ABC, 03 ianuarie 2008 – 30 noiembrie 2008
  FinanţatorUniunea Europeană, program PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Măsuri Active pentru Ocuparea  Forței de Muncă.
  PartenerFundația „Ștefan cel Mare”, comuna Bălțătești, județul Neamț.
 • Modernizarea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Pipirig- Neamț– martie 2008
  FinanţatorUniunea Europeană, program PHARE 2005 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local.
 • Adaptabilitate Prin Învăţare Pe Parcursul Întregii Vieţi – A.P.I.I.V., implementat 2008
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă
  Partener: Fundaţia Eco-Generosus Piatra Neamţ
 • Dezvoltarea Continuă a Capitalului Uman- DCCU, implementat 2007
  FinanţatorUniunea Europeană program PHARE 2004 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea capitalului uman (pentru angajați)
  Partener: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ
 • „SMS – Servicii pentru Multiplă Scleroză” pentru Fundația de Multiplă Scleroză, Piatra Neamț. Propus în martie
  Finanțator: Consiliul Județean Neamț.
 • „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane nevăzătoare vârstnice dependente” pentru Asociația nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Neamț. Propus în iulie 2006
  Finanțator
  : Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei.
 • Construcție pod pârâu Rădeanca – Punct Domnica, comuna Păstrăveni, județul Neamț, 2005
  Finanțator: Programul de Dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural.
 • Auto-susținere financiară prin modernizare în Administrația publică a comunei Poiana Teiului – județul Neamț, 2005
  Beneficiar: Primăria Poiana Teiului, județul Neamț
  Finanțator: Ministerul  Administrației și Internelor prin programul PHARE 2002 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local.
 • Modernizare prin creşterea calificării şi introducerea de noi sisteme de gestiune în comuna Secuieni, județul Neamț, 2005
  Finanţator: Uniunea Europeană, Ministerul Administrației și Internelor, prin programul Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local RO 2002/000 – 586.03.02
 • Îmbunătăţirea capacităţii de management a administraţiei publice locale Păstrăveni, județul Neamț, 2005
  Finanţator: Uniunea Europeană, Ministerul Administrației și Internelor, prin programul Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local RO 2002/000 – 586.03.02
 • Dezvoltarea durabilă a ONG-urilor rurale din judeţul Neamţ, 2005 – 2006
  FinanţatorUniunea Europeană program PHARE 2003 – Consolidarea Societăţii Civile
  Partener: Fundaţia ECO-GENEROSUS Piatra Neamţ
 • Managementul serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă în comuna Păstrăveni, 2004
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2005 şi 2006 – Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local III – IV.
 • Managementul serviciului de gestionare a deşeurilor solide în comuna Mărgineni, 2004
  Finanţator
  : Uniunea Europeană, program PHARE 2005 şi 2006 – Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local III – IV, 2004.
 • Îmbunătăţirea managementului serviciului pentru situaţii de urgenţă din comuna Stăniţa, 2004
  Finanţator: Uniunea Europeană, program PHARE 2005 şi 2006 – Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local III – IV.
 • Creşterea calităţii serviciilor publice ca efect al modernizării în comuna Stăniţa, 2004
  FinanţatorMinisterul Administrației și Internelor prin programul UCRAP, Fondul de Mediu pentru dezvoltarea Administraţiei Publice Locale.
 • Accelerarea reformei în gestionarea fondurilor în Administraţia Publică locală a comunei Ceahlău, pentru Primăria Ceahlău, județul Neamț, 2004
  Finanţator: Ministerul  Administrației și Internelor prin programul UCRAP, Fondul de Mediu pentru dezvoltarea administrației la nivel local.
 • Modernizarea gestionării resurselor financiare din Administraţia Publică Locală a comunei Ceahlău, 2004
  Finanţator: Uniunea Europeană, program Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale.
 • Managementul prin Obiective – metodă modernă de creştere a eficienţei şi performanţelor administraţiei publice locale, implementat 2004.
  BeneficiarComuna Poiana Teiului
  FinanţatorUniunea Europeană, program PHARE 2002 – Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale
 • Creșterea capacității de producere a brichetelor de rumeguș la Centrul de brichetarea a rumegușului din comuna Hangu– proiect pilot, 2004
  Finanțator: Fondul Român de Dezvoltare Socială
  Parteneri: Asociația ECOFOREST Neamț, SC AZ TIMBER SA – Piatra Neamț, Consiliul Local și Primăria comunei Hangu în colaborare su SC GEDOREX SRL – Piatra Neamț
 • Agenda 21 Locală – Dezvoltare Rurală Durabilă în comuna Ceahlău Neamț – proiect pilot, implementat 2003-2005
  FinanţatorFundaţia pentru Parteneriat – Miercurea Ciuc, partener Consiliul local Ceahlău, Academia Oamenilor de ştiinţă (AOŞR), filiala Piatra Neamţ, SC INFAST SRL, Asociaţia Agricultorilor Ceahlău.
 • Achiziţionarea unui spaţiu pentru sediul Asociaţiei Ecoforest Neamţ, implementat 2003-2004. Finanţare tip suport general
  Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat
 • Tehnologii agricole durabile, ecologice şi eficiente pentru creşterea producţiei de masă verde la hectar pe păşuni, implementat 2003-2004.
  Finanțator: Banca Mondială, administrat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
  BeneficiarAsociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine – filiala Neamţ
  PartenerAsociaţia ECOFOREST Neamţ, Staţiunea de Cercetări Agrozootehnice – Secuieni și primăriile localităților Tașca, Bicaz și Dragomirești.
 • Înfiinţarea Centrului de Incubare Creativ – Inovativ de Afaceri – CICIA, Roznov, județul Neamț,proiect pilot, implementat 01 ianuarie – 30 septembrie 2003
  Scop: Crearea CICIA – furnizor de servicii, oportunități și instruire antreprenorială a persoanelor disponibilizate pentru a demara afaceri viabile și a crea noi locuri de muncă, în termen cât mai scurt.
  Finanţator: Uniunea Europeană, prin programul PHARE – RICOP – Restructurare Industrială și Reconversie Profesională
  Partener: Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională – C.P.P P. –  Roznov și SC INFAST SRL Piatra Neamț
 • Calificarea, specializarea şi perfecţionarea forţei de muncă în domeniul Forestier – mijloc de valorificare superioară și eficientă a masei lemnoase din pădurile regiunii Nord-Est, implementat 2003
  Finanţator: Uniunea Europeană program PHARE 2000 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea resurselor Umane în contextul restructurării industriale, partener Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională, Roznov
 • Realizarea unei secţii noi de materiale de construcţii pentru S.C.GEDOREX S.R.L. Piatra Neamţfinanţată RICOP-PHARE, Programul de Restructurare Industrială şi Reconversie Profesională, 2002.
 • Înfiinţarea unei unităţi economice de procesare a seminţelor de floarea-soarelui şi de comercializare a uleiuluiîn comuna Dragomireşti, jud. Neamţ, implementat 2002.
  Finanţator: Fondul Român de Dezvoltare Socială
 • Protejarea calității surselor de apă potabilă din localităţile limitrofe ale râului Cracău – comuna Girov, 01 iunie 2001 – 31 martie 2002.
  FinanţatorFundaţia pentru Parteneriat – Miercurea Ciuc
  PartenerConsiliul local al comunei Girov, jud. Neamţ.
 • Înfiinţarea unei Fabrici de Produse Lactate în comuna Zăneşti, jud. Neamţ, 2001
  Beneficiar: S.C. TCE 3 BRAZI S.R.L. Piatra Neamţ.
  Finanțator: Programul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est
 • Rețeaua de aducțiune cu apă, sat Chirițeni, comuna Hangu, județul Neamț, 2001
  Finanțator: Fondul Român de Dezvoltare Socială.
 • Îmbunătățirea capacității de management al Administrației Publice Locale, pentru Primăria Păstrăveni, județul Neamț, 2001
  Finanțator: Ministerul  Administrației și Internelor prin programul UCRAP
 • Management prin obiective – metodă modernă de creștere a eficienței și performanțelor Administrației Publice Locale, pentru Primăria Poiana Teiului, județul Neamț, 2001
  Finanțator: Programul PHARE – FMAPL – Fondul pentru Modernizarea Administrației Publice Locale.
 • Cetățeni implicați în gospodărirea deșeurilor, pentru Asociația Valea Bradului din Bicazu Ardelean, județul Neamț, 2000
  Finanțator: Programul de Parteneriat pentru Mediu – Fundația pentru parteneriat.
 • Îmbunătăţirea şi amenajarea pajiştii de la Punctul Dealul Crucii – comuna Pipirig (110 ha), implementat 2000
  Finanţator: Uniunea Europeană program PHARE Parteneriat
 • Pregătirea administraţiei publice locale în domeniul planificării strategice, în 8 comune din județul Neamț: Bicazu Ardelean, Bicaz Chei,Pipirig, Poiana Teiului, Roznov, Tazlău, Bozieni, Ion Creangă, februarie  – noiembrie 2000.
  Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă
  Partener: Consiliul Judeţean Neamţ
  Colaboratori: Primăriile comunale