I.3 Linia de activitate

Asociaţia ECOFOREST Neamţ desfășoară activități de

  • Susţinere a dezvoltării economiei, ergonomiei, agriculturii ecologice, silviculturii, industriei, turismului, meşteşugurilor şi artei populare;
  • Realizare de servicii complementare administraţiilor publice locale;
  • Promovare a activităţilor de cercetare ştiinţifică, tehnică, economică, socială, de creaţie şi inovare şi aplicarea rezultatelor cercetării în producţie, în servicii, administraţii locale şi în alte domenii interesate;
  • Acordare de consultanţă şi asistenţă pentru elaborarea şiimplementarea de proiecte de finanţare din surse externe şi interne, planuri de afaceri, programe, studii de piaţă şi de fezabilitate, oportunităţi în afaceri, colaborări şi parteneriate, asistenţă financiară, contabilă, managerială şi de resurse umane.
  • Elaborare de studii, analize, strategii şi planuri de dezvoltare durabilă, programe de dezvoltare a comunităţilor locale, a IMM-urilor, ONG-urilor şi altor organizaţii.
  • Dezvoltare a resurselor umane privind formarea profesională continuă prin organizarea de cursuri de iniţiere, calificare şi specializare, precum şi prin seminarii, ateliere de lucru, cursuri tematice.
  • Pregătire a adulţilor prin alte forme de învăţământ.