Activitatea ştiinţifică desfăşurată de membrii
Asociaţiei ECOFOREST Neamţ care sunt şi membri
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România (AOŞR) - Filiala Piatra Neamţ

Participare cu referate şi comunicări la manifestări ştiinţifice

La nivel naţional
 1. Conferinţa Internaţională a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR), cu tema ECO-economia şi dezvoltarea durabilă, 20-21 septembrie, Braşov.

 2. Cel de-al V-lea Congres al AOŞR, cu tema generală Pământul - Casa Noastră, 30-31 mai 2013, Bucureşti.

 3. Congresul al IV-lea al AOŞR, cu tema Calitatea vieţii organizat la Timişoara în zilele 15-17 octombrie 2009.

 4. Seminarul Naţional, organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Muntelui organizat la sediul Academiei Române de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Academia Română, 4 decembrie 2008.

 5. Sesiunea Aniversară 50 de ani de activitate ştiinţifică, cercetare, proiectare, dezvoltare a AOŞR, desfăşurată la Piatra Neamţ, 9 iunie 2006. Lucrările sesiunii au fost conduse de Prof. univ. dr. Vasile Cândea - Preşedintele AOŞR.

 6. Cel de-al III-lea Congres al AOŞR, cu tema generală Apa - un miracol, desfăşurat la Constanţa, 2 - 4 iunie 2004.

 7. Cel de-al II-lea Congres al AOŞR, cu tema generală Dezvoltarea în pragul mileniului III, desfăşurat la Bucureşti, 27-28 septembrie 1998.

 8. Primul Congres al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu tema Ştiinţa la Sfârşit de Mileniu, 22-24 mai, Bucureşti.

La nivelul Filialei Neamţ a AOŞR

16 Sesiuni ştiinţifice interdisciplinare organizate pe probleme de: dezvoltare durabilă a turismului rural, promovarea ergonomiei, protecţia mediului, dezvoltare durabilă, planificare strategică, introducerea în circuitul economiei a deşeurilor, implicarea societăţii civile în problemele dezvoltării locale pe principii durabile, promovarea meşteşugurilor şi artizanatului etc., din care exemplificăm:

 1. Sesiune ştiinţifică de primăvară organizată la Colegiul Naţional Petru Rareş, Piatra Neamţ, 23 iulie 2013.

 2. Sesiune ştiinţifică de toamnă cu tema Ştiinţă-Cunoaştere-Creativitate organizată de Primăria oraşului Bicaz, la Biblioteca oraşului Bicaz, 22 noiembrie 2012.

 3. Sesiune ştiinţifică interdisciplinară organizată de Filiala Neamţ AOŞR la pensiunea Văratec, 12 iunie 2009, membrii Asociaţiei Ecoforest Neamţ au prezentat lucrarea Strategia de dezvoltare durabilă a resurselor umane în artă populară şi artizanat, pe anii 2009-2013 urmată de o vizită la expoziţia de ţesături artizanale în comuna Bălţăteşti, realizată de Asociaţia Ecoforest Neamţ în colaborare cu Fundaţia Ştefan cel Mare.

  Lucrările sesiunii au fost conduse de Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Preşedintele AOŞR.

  La manifestările ştiinţifice organizate au participat membri ai AOŞR şi ai Filialei Neamţ, conducători şi specialişti din întreprinderi şi instituţii, ONG-uri din mediul urban şi rural, cu o prezenţă cuprinsă între 40 - 120 participaţi/ activitate.

 4. Sesiunea aniversară 50 de ani de activitate ştiinţifică, cercetare, proiectare, dezvoltare a AOŞR organizată la Piatra Neamţ, 9 iunie 2006.

  Sesiunea a fost condusă de Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Preşedintele AOŞR.

 5. Sesiune ştiinţifică omagială a Filialei Neamţ cu tema Omagiu Iuliei Hălăucescu la aniversarea a 75 de ani organizată la Piatra Neamţ, 31 mai 2003.

 6. Sesiunea ştiinţifică interdisciplinară a Filialei Neamţ a AOŞR cu prilejul Anivesării Asociaţiei Ecoforest Neamţ a 5 ani de existenţă organizată la Piatra Neamţ, 16 mai 2003. Sesiunea a fost condusă de Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Preşedintele AOŞR.

 7. Sesiune ştiinţifică interdisciplinară a Filialei Neamţ de Ziua Mondială a Mediului cu tema Daţi pământului o şansă organizată la Piatra Neamţ, 05 iunie 2002. Sesiune a fost condusă de Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Preşedintele AOŞR.

Principalele publicaţii ştiinţifice pe linia AOŞR

 • Dr. medic Răzeşu Virgil – „35”, volum ocazional, de istorie a medicinii de la poalele Ceahlăului şi cronică a celor 35 de Reuniuni ale Chirurgilor din Moldova, care din anul 2010 poartă numele „Iacomi - Răzeşu”, 2013.

 • Dr. medic Răzeşu Virgil – „Limba română”, prezentată la concursul dedicat sărbătoririi Limbii Române, 31 august 2013.

 • Dr.ing. Vasile Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei - Soluţii şi exemple de bune practici în agroturismul montan, Editura Tehnopress, Iaşi, 2013.

 • Dr.ing. Vasile Avădănei, Lidia Avădănei - Spre o nouă paradigmă în cercetarea ştiinţifică la începutul Mileniului, Editura Tehnopress, Iaşi, 2013.

 • Dr.ec. Geangalău Suzana, Dr. medic Răzeşu Virgil, Ing. Ţepeş Ghibosu Ionel, Ec. Paleu Dorina, Ergonomia aplicată în sistemul om-computer-mediu, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012.

 • Dr. etnolog Florescu Elena, Marina Sabados, Cornel Miftode - Biserici vechi de lemn din Ţinutul Neamţ. Editura „C. M. Imago”, Piatra Neamţ, 2012.


© 2009-2012 - Asociaţia ECOFOREST Neamt